Catreal.com Logo

Over CATREAL.COM

Coaching Logo

Coaching

Advising Logo

Advisering

Training Logo

Training

Wij streven naar een wereld die veerkrachtig is. Een wereld waarin mensen, families, gemeenschappen en organisaties in staat zijn om mee te deinen op de golven van verandering en om tegenslagen te boven te komen.

Dit vermogen vinden wij een waardevolle eigenschap, want het helpt om proactief te zijn in veranderende omstandigheden en om succesvol de regie te houden. Het maakt het mogelijk om in moeilijke tijden positief, toekomstgericht en sterk te blijven, oftewel ‘terug of op te veren’. Het terugveren is dan het begin van nieuwe groei.

Nick en Erik van CATREAL.COM zijn partners in veerkracht. Wij delen onze expertise en ervaringen met onze klanten, om systematisch hun veerkracht te vergroten en van daaruit bedrijfsmatig en/of persoonlijk te gaan groeien.

Wij Coachen, Adviseren en Trainen uiteenlopende organisaties en relaties, waarbij echtheid en oorspronkelijkheid hoog in het vaandel staan. For REAL!

Coaching

In onze coaching richten we ons op BED&BUSINESS® relaties, oftewel stellen bij wie het samenleven en samen zakendoen in elkaar verstrengeld zijn, dus ondernemen met liefde.

Onze expertise is gebaseerd op onze eigen ervaring van de afgelopen 30 jaar, waarvan we al 10 jaar een BED&BUSINESS® runnen. We delen graag onze kennis en ervaringen met jullie via onze (V.I.P.) programma's, blogs, enz.

In onze coaching zorgen we ervoor dat jullie de BED&BUSINESS® (FRIENDS&BUSINESS) kunnen starten, uitbouwen en laten excelleren. Maar ook dat jullie in moeilijke tijden over de veerkracht beschikken om de regie over jezelf, jouw partner en jullie bedrijf in handen te krijgen en te houden. Doel is jullie relatie en zaak, voor zolang jullie dat willen, met succes en veerkracht onafscheidelijk maken.

Zie meer

Advisering

Onze advisering richt zich op het vergroten van de veerkracht van organisaties. We spreken hierbij van Business Continuity Management (BCM). Dit doen we, met onze samenwerkingspartners, door:

  • trainingen te ontwikkelen (en te geven) die het crisisbewustzijn van management en medewerkers vergroot
  • een praktisch Integraal Crisisbeheersingsplan te creëren, te implementeren en te borgen, bijv. aan de hand van ons zelf ontwikkelde ICP-model®
  • het schrijven van organisatie-specifieke (oefen)scenario’s die de organisatie in staat stellen in een veilige omgeving te oefenen met continuïteitsrisico’s
  • interimfuncties te vervullen waarbij een snelle inzetbaarheid gewenst is.

Onze samenwerkingspartners hierin zijn o.a. Tasos International & Parcival B.V. (voornamelijk zorginstellingen).

Training

In onze interactieve en praktische trainingen richten wij ons op het verbeteren van de communicatie binnen verschillende relaties die mensen onderhouden.

Mensen met een sterk ontwikkelde veerkracht hebben geleerd om op een positieve manier met zichzelf en met anderen om te gaan. Daardoor ontwikkelen zij meerdere gezonde relaties die het voor hen mogelijk maakt ook in crisistijden terug te kunnen vallen op een bemoedigend netwerk. Relaties maken hen dus ook veerkrachtiger, zowel als individu, maar ook in hun familie, gemeenschappen en organisaties.

Onze trainingen vertalen zich in een zichtbaar betere onderlinge afstemming binnen jullie relatie, gezin, team en organisatie, met als resultaat een aantoonbaar hogere betrouwbaarheid, kwaliteit en veerkracht.

Zie meer

Over ons

Nick Schaart

Nick Schaart MBCI

Mijn devies: Alles is mogelijk! Mensen en organisaties beschikken over een enorm potentieel. Als veerkrachtexpert, met ook veel ervaring op het persoonlijke vlak, weet ik dat een tegenslag of verandering niet meer tot een crisis hoeft te leiden. In een veilige setting help ik jou kansen grijpen en begeleid ik je in logische stappen (S.C.R.I.P.T®) op jouw groeipad. Je reikt echt verder dan je voor mogelijk houdt!

Erik van Arkel

Erik van Arkel

Mensen en organisaties zijn kwetsbaar als ze zich overspoeld voelen door ingrijpende veranderingen. Het is mijn ervaring dat ze hier beter mee om kunnen gaan als ze hun kwetsbaarheid onder ogen durven te zien en zelf de regie nemen. Groeien vanuit de kracht die achter de kwetsbaarheid zit, namelijk hun echte eigen kracht, hun veerkracht.

Testimonials

Contact

Nick Schaart

Erik van Arkel

+31 (0) 6 8200 1833

+31 (0) 6 8200 1833